Zippo Xuất Hàn

Zippo dành riêng cho thị trường Hàn Quốc, một trong những thị trường Lớn của Zippo trên thế giới. Zippo xuất Hàn được hoàn thiện bởi những đặc trưng riêng của thị trường Hàn, mang đến sự cao cấp, độc đáo cho Zippo.

Hotline: 0965.231.094