ZIPPOVN
Địa chỉ: Số 4 Ngõ 25 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0966 368 633
Email: zippovn.com@gmail.com
Website: www.zippovn.com